Restaurant De Ruyffelaer

Open:

Vrijdag / Friday  /Vendredi : 17.30 - 21.00 uur.

Zaterdag / Saturday / Samedi : 17.30 - 21.00 uur.

Zondag / Sunday / Dimanche : 11.30 - 21.00 uur. Keuken doorlopend open.

Extra open tijdens de week vanaf 12 personen.

Extra open in the week starting from 12 people.

Ouvert egalement en semaine a partir de 12 personnes.